Pazartesi, Nisan 22, 2024
HaberlerKomünlerin Sesi

Gençlik Komünleri kuruluyor

Zaman hızla akıyor. Toplumlar büyük alt üst oluş ve dönüşüm yaşayacağı bir döneme girmiş bulunuyor. Bugün dünyayı bütünüyle saracak bir atılımın dinamikleri mayalanıyor. Bu tarihsel dönemeç noktasında komünizm, kendisini her alanda daha fazla dayatıyor. Ya gelecekte açlık, kan ve gözyaşı nehirlerinde boğulacağız ya da bugün ellerimizi birleştirip isyanın bayrağına sarılıp yeni bir dönemin kapısını aralayacağız. Tarih, bugün insanları hiç olmadığı kadar uysallık ve sorumluluk arasında tercih yapmaya zorluyor. Uysallığımızla insanlığın cellâdı mı olacağız; yoksa eşit ve özgür yarınları yaratma sorumluluğunu mu seçeceğiz?

Gelecek en çok onu yaşayacak olanı ilgilendirir

Daha adaletli ve özgür bir yaşamı inşa edebilmek adına gençliğin üzerine daha fazla sorumluluk düşüyor. Çünkü gelecek en çok onu yaşayacak olanları ilgilendirir. Tarihin yenilenme ve dönüşüm dönemlerinde doğan kuşaklar kendilerini kuruculuk görevleriyle karşı karşıya bulurlar. Böylesi zamanlarda eskiyi yıkmak yaşayabilmenin tek koşulu haline gelir. Hem dünyada hem de Türkiye’de isyanların tarihine bakıldığında gençliğin rolü daha net olarak görülecektir. Var olanla uyuşmayan, geleceğe dair hayaller kuran ve hayalleri uğruna mücadeleye en rahat giren kesim olması sebebiyle gençlik, devrimci mücadelenin vazgeçilmez öznesidir.

Temel güç gençliktir

Gençlik aynı zamanda devrimci hareketin kalıplaşmış anlayışlarının kırılması ve eskiyi aşan teorik ve pratik duruşların gelişmesinde temel bir güç olmuştur. Ülkemizde solun klasik çizgisini aşan devrimci pratiği Denizler, Mahirler, İbolar yirmili yaşlarındayken geliştirmiş; onlarla beraber boyut atlayan devrimci mücadele ise bugünlere taşınmıştır. Rusya, İspanya, Küba, Çin gibi dünyanın farklı yerlerinde de başarıya ulaşan ya da ulaşamayan tüm mücadelelerin temel özneleri gençlerdi. Bu tarihsel farkındalık ile günümüzde devrimci hareketin dünya genelinde ve ülkemizde yaşadığı tıkanıklığı ve sıkışmışlığı kabul ediyorsak; eskinin dar kalıplarını aşacak yeni bir gençlik kuşağının, devrimci harekete taze kan olma ve var olanın üzerinde teorik ve pratik duruş geliştirmesi ihtiyacını da kabul ediyoruz demektir.

Gök kubbenin altında kaos var, koşullar mükemmel

Hem Türkiye hem de dünya dünden bugüne sırtında taşıdığı ve çözemediği kültürel, kimliksel, ulusal sorunlar, toplumsal değişimi daha çok zorluyor. Burjuva siyasetin, sorunların çözümü için geliştirdiği tüm uygulamalar ve yöntemler, var olan krizleri daha da derinleştirmekten ve çıkışsız hale getirmekten başka bir şey yapamıyor. Yeni isyanlara gebe olan 21’inci yüzyılın çoklu kriz koşullarında temel eksik devrimci özne eksikliğidir. Yaşanan adaletsizliklere ve eşitsizliklere en dinamik sözü ve başkaldırıyı örgütleyecek olan devrimci gençliğin eksikliği giderek daha can yakıcı bir hal almaya başlamıştır. Gençlik Komünleri, bu eksikliğin farkında olarak Komün Dergi’nin politik-pratik tartışmalarının ışığında bugün yeni bir soluk olmak için yola koyuluyor. Gençlik Komünleri, eskinin özeleştirisini yaparak geçmişten çıkardığı dersler neticesinde, bu coğrafyanın her köşesine yeni mücadele tohumları ekmeye geliyor. Gençlik Komünleri, gençliğin temel sorunlarını Türkiye toplumsal mücadelesinin bir parçası olarak görüp bunların çözümü noktasında üzerine düşen tarihsel sorumluluğu yerine getirmeyi hedeflemektedir. Gençlik Komünleri özne olmanın bilinciyle ve yeni bir başlangıcın zorunluluğuyla bu toprakların tarihinde köklü bir yer edinmek ve tarihi değiştirmek adına ezilen Anadolu halklarının özgünlüğünü ve zenginliğini yansıtan bir eylem ve söylemin yaratımına girişmektedir.

Gün komünlerin günüdür

Devrimciler adına her gün özeldir. Bugün ise ayrı bir öneme sahip. Çünkü bugün devrimci hareketin yaşadığı sıkışmışlığa rağmen Gençlik Komünleri, Gezi’de yanan ateşi büyütmek ve Suphi Nejatların, Kader Ortakaya’ların, Aziz Gülerlerin hayallerini iktidara taşımak için inisiyatif almaktadır. 

Gençlik Komünleri, Türkiye’de ve dünyada yeni bir dönemin başladığının farkındalığıyla yaşanan adaletsizliklere en dinamik sözü de başkaldırıyı da üstelenecektir. Türkiye’nin ve gençliğin binlerce sorunu ve çelişkisi üzerine gidilmek için devrimcileri bekliyor. Sorumluluğumuz ve iddialarımız büyük! Sözünü ettiğimiz değişimi ve dönüşümü gerçekleştirebilmek büyük yaşamak ve büyük dövüşmek zorundayız.

Gençlik Komünleri, mücadelenin mayalandığı; yarının bugünden inşa edilmeye başlandığı bir alandır ve düzenin ulusalcı, liberal, muhafazakar her türlü ideolojisinin karşısında yer alarak ezilenlerin bağımsız devrimci mücadelesini ve siyasetini geliştirmeyi kendisine görev bilmektedir.

Tarihten geliyoruz, geleceğe yürüyoruz

Tarih yapan muzaffer kuşaklar “ Artık sıra sizde!” diyerek tarihten bize sesleniyor. Tarihin hayaletleri gökyüzünde yeniden seyre başladı: Spartaküs kırmış zincirini Promete’den devraldığı ateşiyle aydınlatıyor yolu. Marx, Lenin ve Rosa birlikte gösteriyor ufku. Louise Michell ve Bakunin Komün’ü inşa eden yüreklerin sesiyle taşıyor “Al kanlara bulanmış kara bayrağı”. Mirabel Kardeşler’den Ivana Hoffman’lara kadınlar ve LGBTİ+’lar özgürlükleri için direniyorlar. Nestor Makhno ve yoldaşları ’Emeğin ve emekçinin karşısında duranlara ölüm!’ diyerek büyütüyor sınıf savaşını.  Che ve Fidel, Ant dağlarında “Gerçekçi ol, imkansızı iste” diye haykırıyor. Mustafa Suphi 15’lerle kayığa binmiş yeniden, akıntıya karşı asılıyor küreklere. Deniz, Mahir, İbo kol kola girmiş Dev-Genç marşı söylüyorlar. Necdet Adalı, Meryem Güler, Talat Türkoğlu, Jale Yeşilnil, Mahir Arpaçay, Michael Israel… Hepsi buradalar ve omuz omuza vermişler bize sesleniyorlar: “Zaman, artık kendiniz olma vaktidir. Gün yeni kuşakların günüdür; gökkuşağına yeni bir renk eklemek gerek!”

Türkiye gençliğini bu mücadele tarihine sahip çıkmaya, ona uygun bir irade ile mücadele etmeye çağırıyoruz. Gün, ‘Gençlik Komünleri’yle yaşamı ilmek ilmek örerek okullarda, fabrikalarda, sokaklarda komünleri kurma ve yükseltme günüdür.

Yeryüzünün bütün lanetlileri birleşin!

Yaşasın Gençlik Komünleri!

01.01.2021

One thought on “Gençlik Komünleri kuruluyor

Yorumlar kapatıldı.