Pazar, Haziran 16, 2024

Komünlerin Sesi

Komünlerin Sesi

Rotaya Bırakılan İzler- Gençlik Komünleri

Ölümsüzlerimiz, Türkiye Devrimci Hareketi içerisindeki statükocu geleneğin tasfiyesi ve yeni bir devrimciliğin inşası için verdikleri mücadeleyi pratikleri ile ışık tutarak öğrettiler bizlere. Işık tuttukları rotaya izler bıraktılar, bu izlerin takibinde yürüyeceklerini beyan ettiler. Düştüklerinde, bu beyana kulak kabarttık, kendi beyanımızı yoldaşlarımız ile harmanladık ve düştük yola.

Read More
KadınKomünlerin Sesi

Faşizmde Kadın Mücadelesi; İstanbul Sözleşmesi – Fatma Deniz

İstanbul Sözleşmesi eylemlerine genel bir eleştiri getirmek ve içinde bulunduğumuz cins kırımına karşı, devrimci adımlar atabilmek için öncelikle sorun tespiti yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi’ni politikalarının ana odağı haline getiren hareketlerin son süreçteki eylemlerinin alışılmış eylem tarzlarının tekrarı haline geldiği ve bu durumun kitleyi pasifize ettiği maalesef aşikârdır. Sorunun çözümüne yönelik tam anlamıyla bir cevap bulmak yalnızca bir yazı ile mümkün olmayacaksa da bu yazı, yaratmaya çalıştığımız devrimci tartışma düzlemi için bir adım olarak görülmelidir.

Read More
HaberlerKomünlerin Sesi

Açıklama: Birleşik Gençlik Mücadelesinde Özne Olarak Meclisleri kurmaya!

Yalnızca bir eylem birliğine değil devrimci ilkeler ile örgütlenmiş bir taban birliğine vurgu yapıyoruz! Üniversitelileri, liselileri, genç işçileri ve işsizleri özgürleştirecek, kapitalizmi yıkacak ve Komünist Devrim için bu coğrafyanın bütün ezilenleri birleşerek herkesin özneliği ve özgünlüğü ile adalet arzusunu eyleyecek birleşik bir formunun inşa sürecinde özneleşeceğiz!

Read More