Pazar, Temmuz 14, 2024
Komünlerin Sesi

Ölümsüzleşenlere… – Gençlik Komünleri

6 , 9, 18 Mayıs Türkiye ve Kürdistan halklarının mücadele tarihinde önemli yer tutan, bu mücadelede ödenen bedellerin tarihleridir. Bu tarihler kesintisiz ve yoldaşlaşarak mücadele yürütmenin açık görüngüleridir. Mayıs ayı bizlere Birliği öğütler/öğretir. Mayıs ayı Deniz, Yusuf, Hüseyin’in idamını engellemek için yola çıkan ve ölümsüzleşen Mahirlerin bizlere devrettiği devrimciliğin açık izleğidir. Devrimcilik adına hep bir adım ileri fırlama bilincini kuşananların, devrim adına hep yeniyi arayanların, Denizlerin tarihidir. Dağlarda yaktığı isyan ateşini halklar ile mayalayan İbrahim’in içtiği kızılcık şerbetidir. Bu tarih biz devrimcilerin tarihidir.

Öğrenci Hareketinin içinden Rojava devrim savunmasına halkların özgürlük düşü için fırlayan Aziz Güler’den, devrim yapma iddiasını etinde kemiğinde yaşatan ve bu kavrayışı mücadelenin her anında, kavgaya her atılışında yaşatan Ulaş Bayraktaroğlu’ndan, kırık bir sandalyeye oturmayı bilen Dörtlerden, omzuna halkların özgürlük umudunu sırtlanan Ceren Güneş’ten, İbrahim Tufan’dan, Mehmet Ali’den, Mahir Arpaçay’dan, Eylem’den, Robin’den, Doğan’dan, Bayram Ali’den, Nurhak Cem’den, İdil’den, Cömert’ten, Zahide’den, Cihan’dan, Ulaş Adalı’dan ve özgürlük yolunda ölümsüzleşen bütün yoldaşlarımızdan öğreniyoruz.

Öğrendiğimiz açıktır! Bütün bir coğrafyada yanan ateşe cevap olma yolunu yani devrimciliği yani yaşamı devrimcileştirmeyi ve yoldaşlaşmayı öğrendik. Halkın yaralarına cevap olmanın ne demek olduğunu, inşa etmenin ne demek olduğunu, özneleşmenin ne demek olduğunu öğrendik. Evet, yoldaşlarımız bizlere hiç görülmemiş bilgiler sunmadılar fakat devrimciliğin yeniyi aramak olduğunu, bu arayışın ise sarp yamaçlar dolandığını bizlere hatırlattılar.

Dünya devrimler tarihinden öğrendiklerini kapsayarak aşmaya cüret edenlerin yoldaşlarıyız. Türkiye ve Kürdistan halklarının acil sorununu saptayıp bu sorunu işaret etmekle kalmayıp göğüsleyenlerin yoldaşlarıyız.

Ölümsüzleşenlerimizin yolunda, onlardan devraldığımız bayrağı hep bir adım daha ileriye taşıyacak ve özgür yarınların inşacısı olacağız.

Yaşasın Devrim ve Komünizm!

Birlik, Mücadele, Zafer!